Aktualności

2017-01-13 13 763 godziny prac społecznie użytecznych

13 763 godziny przepracowały w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.
w Toruniu osoby odpracowujące kary ograniczenia wolności.

W Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu od lat pracują osoby wykonujące tzw. prace społecznie użyteczne. - W 2016 roku sądy skierowały do naszej spółki 256 osób mających odpracować karymówi prezes MPO Piotr Rozwadowski.Osoby te przepracowały łącznie 13 763 godziny. To duża ilość i znacząca pomoc dla naszych pracowników.

Za osoby odpracowujące kary odpowiada w spółce Jan Kwiatkowski, specjalista do spraw prac społecznie użytecznych. – Osobom ukaranym przydzielamy proste prace porządkowe, które wykonują pod nadzorem pracowników firmy. Do ich zadań należy między innymi sprzątanie starówki i obiektów MPO, usuwanie dzikich wysypisk, mycie pojemników na odpady oraz zbieranie śmieci wokół składowiska – mówi Jan Kwiatkowski.

Osoby skierowane do nas przez zespoły kuratorskiej służby sądowej najpierw przechodzą szkolenie z zakresu bhp, a następnie delegowane są do odpowiednich zadań. Ich praca każdego dnia jest kontrolowana.

   
1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Nowe kolory pojemników i worków to: papier - kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, bioodpady - kolor brązowy, szkło - kolor zielony, odpady zmieszane - kolor szary. Obecnie stosowane pojemniki będą stopniowo wymieniane.
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221