Certyfikaty

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu od 3 listopada 2005 roku posiada certyfikaty wdrożenia i stosowania:

Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009,
Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2005
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004.
 
Certyfikaty zostały nadane Spółce przez jednostkę certyfikującą RWTÜV Polska Sp. z o.o., obecnie TÜV NORD Polska Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania (Jakość, Środowisko, BHP) obejmuje świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów stałych, selektywnej zbiórki odpadów, gospodarki odpadami oraz zimowego i letniego oczyszczania.
 
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221