Aktualności

2017-08-23 MPO podczas 9. Bella Skyway Festival

Corocznie festiwal odwiedzają tłumy turystów i gości. To okres wzmożonej nocnej pracy dla MPO.

Świetlne instalacje, znajdujące się w różnych miejscach toruńskiej starówki, podziwiać można od 22 do 27 sierpnia w godz. 20.30 do północy. Gdy tylko gasną festiwalowe światłą, do pracy przystępują brygady sprzątające Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Nasi pracownicy sprzątają starówkę codziennie, całą dobę. Opróżniamy kosze, zamiatamy ulice, myjemy deptak. Duże miejskie imprezy, a zwłaszcza Skyway, wymagają jednak od nas szczególnego zaangażowania – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. - W ciągu dnia, także już podczas trwania festiwalu,  na bieżąco opróżniamy kosze. Staramy się robić to dyskretnie, aby jak najmniej przeszkadzać gościom festiwalu.

O północny, gdy gasną instalacje, na starówkę wjeżdżają zamiatarki i polewaczka. Te prace trwają do wczesnych godzin porannych. Nad ranem rozpoczynamy ręczne doczyszczanie ulic, mycie ławek i pozostałych elementów tzw. małej architektury. – Po każdym festiwalowym wieczorze starówka wymaga tak naprawdę kompleksowego czyszczenia i mycia mówi prezes Rozwadowski. – Prace musimy zakończyć około godziny 8, zanim przyjdą pierwsi turyści.

1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Nowe kolory pojemników i worków to: papier - kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, bioodpady - kolor brązowy, szkło - kolor zielony, odpady zmieszane - kolor szary. Obecnie stosowane pojemniki będą stopniowo wymieniane.
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221