O Centrum

Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid

powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Głównym celem projektu jest zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez aktywną edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, prowadzącą do podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej, kształtowania właściwych zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko oraz stworzenia atrakcyjnych warunków do edukacji ekologicznej.

W ramach przedsięwzięcia zaadaptowano SALĘ DYDAKTYCZNĄ w budynku sortowni ZUOK oraz utworzono ŚCIEŻKĘ EKOLOGICZNĄ na zrekultywowanym Miejskim Składowisku Odpadów.

Ścieżka ekologiczna przebiega na długości 2 km i składa się z 10 tablic edukacyjnych i 2 gier terenowych, a zawarte na nich informacje, schematy i zdjęcia pozwalają zrozumieć zasady i cele współczesnej gospodarki odpadami.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

 

 


 

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221