Aktualności

2016-12-30 Odbieramy suche choinki

W zabudowie jednorodzinnej drzewka zostaną odebrane razem z bioodpadami, a w zabudowie wielorodzinnej razem z wielkimi gabarytami. Choinki można także codziennie bezpłatnie oddawać w punktach PSZOK przy ul. Kociewskiej oraz przy ul. Dwernickiego.

Po Świętach. Co zrobić z suchą choinką? Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu proponuje odbiór suchych drzewek. – Od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej choinki będziemy odbierać razem z wielkimi gabarytami, a od mieszkańców domów jednorodzinnych razem z bioodpadami - mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski.Choinki można także bezpłatnie oddawać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W Toruniu MPO prowadzi dwa punkty PSZOK: przy ul. Kociewskiej 37 i przy ul. Dwernickiego 15 – 15 a. PSZOK-i są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a w soboty w godz. 10.00-14.00. Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz bioodpadów są dostępne na stronie internetowej MPO www.mpo.torun.pl oraz na www.odpady.torun.pl. Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych, w tym choinek, właściciel lub zarządca nieruchomości powinien zgłosić do Biura Obsługi Klienta przynajmniej na 5 dni przed planowanym wywozem.

W styczniu br. terminy odbioru wielkich gabarytów, w tym choinek, w zabudowie wielorodzinnej są następujące:

 

DZIELNICE

Data odbioru

Rubinkowo, Bielawy, Grębocin nad Strugą

10.01.2017

Na Skarpie, Kaszczorek

11.01.2017

Koniuchy, Chełmińskie Przedmieście

12.01.2017

Wrzosy, Bielany, Barbarka

13.01.2017

Mokre, Katarzynka, Jakubskie Przedmieście

17.01.2017

Rudak, Czerniewice, Podgórz, Stawki, Glinki, Piaski

18.01.2017

Bydgoskie Przedmieście, Rybaki, Starotoruńskie Przedmieście

19.01.2017

Stare Miasto

20.01.2017

 

1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Nowe kolory pojemników i worków to: papier - kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, bioodpady - kolor brązowy, szkło - kolor zielony, odpady zmieszane - kolor szary. Obecnie stosowane pojemniki będą stopniowo wymieniane.
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221