Zakład przerobu odpadów budowlanych

Do Zakładu Przerobu Odpadów Budowlanych trafiają odpady pochodzące z remontów i rozbiórki budynków – gruz budowlany oraz sprzęt i instalacje sanitarne i elektryczne, materiały izolacyjne. Odpady te poddawane będą wstępnej segregacji, gromadzeniu i kwalifikowaniu do dalszej obróbki.
 
Zakład wyposażony jest w zespół maszyn krusząco-przesiewających, który jest uruchamiany po zgromadzeniu odpowiedniej partii materiału. Rozdrobniony materiał wykorzystywany będzie między innymi do celów technologicznych w Zakładzie.
 
Zespół maszyn krusząco - przesiewających
Zespół maszyn krusząco - przesiewających
Zespół maszyn krusząco - przesiewających
Zespół maszyn krusząco - przesiewających
  
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221