Aktualności

2016-09-30 Połączenie spółek dokonane

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu uprzejmie informuje, iż w dniu 30 września 2016 r. Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu zarejestrował i uwidocznił w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Spółek: MPO Spółka z o.o. w Toruniu (Spółka Przejmująca) z Biogaz Inwestor Spółka z o.o. w Toruniu (Spółka Przejmowana). Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przydzieli wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie metodą łączenia udziałów).
Tym samym zakończeniu z dniem dokonanego przez Sąd wpisu uległ byt prawny Biogaz Inwestor Spółki z o.o. w Toruniu, nastąpiło przejęcie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.  w Toruniu pracowników, majątku, zobowiązań i należności przejętej Spółki.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221