Składowisko odpadów

Składowisko ma powierzchnię 6,6 ha oraz pojemność 1 080 000 m3. Pozwoli to na około 13-letnią eksploatację składowiska. Dodatkowo MPO Sp. z o.o. w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanej niecki składowiska posiada rezerwę terenu pod kolejną kwaterę, co po połączeniu obu niecek zabezpieczy potrzeby Torunia i gmin ościennych na kolejne ponad 30 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wykonana niecka posiada następujące zabezpieczenie:
 
  • uszczelnienie z materiałów iłowych
  • warstwa mineralna z piasku wraz z drenażem monitorującym
  • geowłóknina
  • folia PEHD o grubości 2,5 mm,
  • geowłóknina
  • warstwa mineralna z piasku drenażem zasadniczym
Odcieki ze składowiska, w celu zapewnienia ich właściwego stopnia oczyszczenia, kierowane są do instalacji odwróconej osmozy. Ponadto składowisko wyposażone jest w system odgazowania obejmujący 24 studnie odgazowujące oraz moduł przygotowania biogazu wraz z pochodnią gazu, z możliwością zamontowania w późniejszym czasie agregatu prądotwórczego.
 
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221