Sortownia odpadów

Zasadniczy układ technologiczny sortowni obejmuje:
  • Kabinę wstępnego sortowania,
  • Sito obrotowe dwusekcyjne (oczko ø 20 mm, oczko ø 80 mm) z zespołem przenośników
  • Dwie linie sortownicze,
  • Prasa do wysortowanych surowców,
  • Separatory ferromagnetyków.
 
Zaprojektowany układ linii sortowniczej umożliwia podawanie odpadów do segregacji w następujących wariantach technologicznych:
I    – odpady zmieszane kierowane poprzez dwusekcyjne sito obrotowe
II – sucha frakcja z systemu dwupojemnikowego oraz odpady surowcowe z systemu wielopojemnikowego   kierowane bezpośrednio na linię sortowniczą.
 

Bezpośrednio w hali sortowni znajduje się wydzielony budynek zaplecza administracyjno-socjalnego dla pracowników Zakładu, w którym znajdują się szatnie, umywalnie, jadalnia oraz pomieszczenia biurowe, łącznie z pomieszczeniem sterowni i dyspozytorni.

   
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221