Aktualności

2017-11-16 Ważna funkcja dla prezesa

Prezes MPO Piotr Rozwadowski został wybrany na Przedstawiciela Regionalnego silnego branżowego gremium - Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Piotr Rozwadowski został poproszony o objęcie ważnej branżowej funkcji – Przedstawiciela Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w województwie kujawsko - pomorskim. Zarząd KIGO podjął uchwałę o wybraniu prezesa MPO na tę funkcję i wystąpił z pismem o wyrażenie zgody na wybór.

– Zgodziłem się objąć funkcję regionalnego przedstawiciela Izby, aby mieć realne możliwości umacniania pozycji samorządowych przedsiębiorstw gospodarki odpadamimówi prezes Rozwadowski. -  Obecnie, w dobie ciągłych zmian prawnych, stanowisko osób zarządzających takimi firmami, jak nasze MPO, musi być słyszalne i brane pod uwagę. Reprezentujemy ważny sektor gospodarki, zatrudniamy tysiące osób i chcielibyśmy mieć wpływ na zmiany legislacyjne, które nas dotyczą.

Zadaniem prezesa MPO – przedstawiciela regionalnego KIGO – będzie propagowanie działań Izby wśród regionalnych firm związanych z gospodarką odpadami. KIGO inicjuje i prowadzi działania, których celem jest wypracowanie rozwiązań prawnych umożliwiających stabilny rozwój systemu gospodarki odpadami w Polsce. Izba zrzesza głównie spółki samorządowe i stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Metropolii Polskich. Obecnie do KIGO przynależy 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami.

1 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady selektywnej zbiórki odpadów w Toruniu. Nowe kolory pojemników i worków to: papier - kolor niebieski, metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty, bioodpady - kolor brązowy, szkło - kolor zielony, odpady zmieszane - kolor szary. Obecnie stosowane pojemniki będą stopniowo wymieniane.
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221