Władze Spółki

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zgromadzenie Wspólników.
 

 

Zarząd Spółki:Piotr Rozwadowski - Prezes Zarządu
 
 
 
 Grzegorz Brożek - Zastępca Prezesa Zarządu
 

 

 
Rada Nadzorcza:
 
Przewodnicząca - Małgorzata Przybylska
Z-ca Przewodniczącego - Maciej Lipiński
Sekretarz - Zbigniew Czyżniewski
 

 


 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221