Wyposażenie

Sala dydaktyczna wyposażona jest w ciekawe pomoce (tablice poglądowe, filmy, gry) i nowoczesny sprzęt multimedialny (tablety, tablica multimedialna, telewizor projektory, ); służy zdobywaniu wiedzy oraz kształtowaniu proekologicznych postaw i zachowań w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami. Podczas prowadzonych tutaj różnych form edukacji ich uczestnicy poznają rodzaje i klasyfikację odpadów , metody ich zbiórki, odzysku i utylizacji, systemy pozyskiwania gazu składowiskowego i jego wykorzystania do produkcji energii, funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Zakładu Unieszkodliwiani Odpadów Komunalnych, Stacji Przeładunkowej Odpadów oraz Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

Realizowany program edukacji ekologicznej oparty jest na dwóch nowoczesnych metodach: nauczania przez działanie oraz pedagogice przeżyć.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług
 
MPO Sp. z o.o.
w Toruniu
 
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159
tel. (56) 63 98 124/125
tel. (56) 63 98 119
NIP: 879-016-92-80
Kapitał: 13.618.000 PLN
REGON: 870525973
KRS: 0000151221