• 29 stycznia 2020
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu
2018-03-30

Zbieramy makulaturę - ostatnia prosta

Już pięć miesięcy minęło odkąd rozpoczął się konkurs dla toruńskich placówek oświatowych na zbiórkę papieru i tektury. Przed nami ostatni miesiąc zbierania - na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Przypominamy wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej wszystkich 55 zgłoszonych placówek oświatowych z Torunia o konkursie organizowanym przez Prezydenta Miasta Torunia. W ostatnim miesiącu konkursu możecie jeszcze umieścić swoją szkołę na podium!

Zasady konkursu są proste - uczniowie przynoszą do szkoły makulaturę, która jest ważona i wliczana do zebranej łącznie przez daną klasę i całą szkołę. Promowani są ci, którzy wykażą wzorową postawę proekologiczną w postępowaniu z odpadami, a przy okazji wszyscy wyrabiają w sobie dobre nawyki selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Nagrody  przyznawane będą w trzech kategoriach: przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Miejsce zajęte w konkursie uzależnione jest od ogólnej masy papieru i tektury zebranej w placówce oraz masy papieru i tektury zebranej w danej placówce w przeliczeniu na jednego jej ucznia. Jest o co walczyć, za zajęcie pierwszego miejsca zarówno za łączną masę papieru i tektury, jak i za masę w przeliczeniu na jednego ucznia, nagroda wynosi 30 tys. zł. Jako, że może zdarzyć się sytuacja, że w obu kategoriach zwycięży ta sama placówka – może do niej trafić aż 60 tys. zł. Wygraną można przeznaczyć na pomoce dydaktyczne dla szkoły, zaś najbardziej aktywni uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe.

Konkurs trwa od 16 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r., przy czym do końca 2017 roku wyodrębniono jego pierwszy etap. Z kolei placówki mają czas do 10 maja 2018 r. na przekazanie informacji o łącznych efektach zbiórki w całym czasie trwania konkursu. O tym, które miejsce zajmie szkoła, decyduje łączna masa odpadów zebranych w trakcie całego konkursu (za zbiórkę w 2017 nie ma odrębnych nagród). Oprócz samej akcji zbierania, placówki muszą  przeprowadzić zajęcia edukacyjne z dziećmi dotyczące segregacji odpadów.

Zebrane w czasie trwania konkursu odpady są również bardzo ważne dla całej naszej gminy – zostaną one przekazane do recyklingu i pomogą wypełnić zobowiązania Torunia w zakresie osiągnięcia co roku określonych poziomów recyklingu i przekazania do ponownego użycia lub odzysku odpadów surowcowych. Cała masa zebranej makulatury przekazana do recyklingu przybliży nas do wywiązania się z tego obowiązku.

zdjęcie: pixabay.com

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN