• 19 października 2019
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu
2018-09-18

Rusza rozbudowa ZUOK

 

Nowoczesna, automatyczna i funkcjonalna linia sortownicza, dwie nowe wagi samochodowe, myjnia do kół i podwozi oraz nowa ładowarka teleskopowa to główne zadania projektu rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Zarząd MPO podpisał umowę na dofinansowanie rozbudowy ZUOK.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu podpisał umowę na dofinansowanie rozbudowy ZUOK. Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Projekt obejmuje 14 zadań, wśród których najważniejsze to modernizacja linii sortowniczej. Linia wyposażona będzie w separatory optyczne wydzielające tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz separator balistyczny rozdzielający folię od butelek PET i opakowań wielomateriałowych, czyli np. kartoników po napojach. Separatory będą uzupełnieniem dla funkcjonującej obecnie ręcznej segregacji odpadów komunalnych.

- Nowoczesna, automatyczna i funkcjonalna linia technologiczna do rozsortowywania odpadów komunalnych znacząco zwiększy odzysk surowców wtórnych – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. – Dzięki zmodernizowanej  linii sortowniczej większa ilość surowców wtórnych zostanie przekazana do recyklingu i ponownie wykorzystana. Gminy stoją obecnie przed wyzwaniem osiągania wysokich poziomów recyklingu. Nasza inwestycja będzie dużym krokiem naprzód do realizacji tych celów.

W ramach projektu zakupione zostaną dwie wagi samochodowe o nośności 60 ton i wymiarach pomostów wagowych 18 m x 3 m każda. Proces przyjęcia odpadów do ZUOK rozpoczyna się od ważenia i rejestracji odpadów w systemie komputerowym. W chwili obecnej czynności te wykonywane są na wagach zlokalizowanych na terenie przy ul. Kociewskiej 37. Nowe wagi zamontowane zostaną w pasach drogowych bezpośrednio przy wjeździe na teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.

Projekt zakłada również dostawę i montaż myjni do dezynfekcji kół i podwozi. Obecnie składowisko wyposażone jest w brodzik dezynfekcyjny zlokalizowany w pasie drogowym na drodze wyjazdowej z Zakładu. Nowa instalacja usytuowana zostanie na terenie ZUOK i umożliwi mycie kół i podwozi pojazdów opuszczających zarówno składowisko, jak i pozostałe obiekty zakładu, w szczególności obiekty kompostowni odpadów organicznych i odpadów zielonych.

Projekt obejmuje także dostawę oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Toruniu. Nowe oprogramowanie ułatwi rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12 800 000 zł, a wysokość dofinansowania – 7 200 000 zł.

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN