• 29 stycznia 2020
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu
2019-01-04

MPO odbierze suche choinki

W zabudowie wielorodzinnej choinki zostaną odebrane razem z wielkimi gabarytami, a w zabudowie jednorodzinnej razem z bioodpadami. Suche drzewka można także codziennie bezpłatnie oddawać w punktach PSZOK.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu proponuje odbiór suchych choinek po świętach. – Od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej choinki będziemy odbierać razem z wielkimi gabarytami, a od mieszkańców domów jednorodzinnych razem z bioodpadami - mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. – Choinki można także bezpłatnie oddawać w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W Toruniu MPO prowadzi dwa punkty PSZOK: przy ul. Kociewskiej 35 i przy ul. Dwernickiego 15 – 15 a. PSZOK-i są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, a w soboty w godz. 10.00-14.00 (w poniedziałek 31 grudnia punkty PSZOK są czynne do godz. 14.00). Harmonogramy odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz bioodpadów są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Harmonogramy. Potrzebę odbioru odpadów wielkogabarytowych, w tym choinek, właściciel lub zarządca nieruchomości powinien zgłosić do Biura Obsługi Klienta lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed planowanym wywozem.

W styczniu 2019 roku terminy odbioru wielkich gabarytów, w tym choinek, w zabudowie wielorodzinnej są następujące:

DZIELNICE

Data odbioru

Rubinkowo, Bielawy, Grębocin nad Strugą

08.01.2019

Na Skarpie, Kaszczorek

09.01.2019

Koniuchy, Chełmińskie Przedmieście

10.01.2019

Wrzosy, Jar, Bielany, Barbarka

11.01.2019

Mokre, Katarzynka, Jakubskie Przedmieście, Winnica

15.01.2019

Rudak, Czerniewice, Podgórz, Stawki, Glinki, Piaski

16.01.2019

Bydgoskie Przedmieście, Rybaki, Starotoruńskie Przedmieście

17.01.2019

Stare Miasto

18.01.2019

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN