• 29 stycznia 2020
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu
2019-01-21

Rusza rozbudowa sortowni

Większa ilość odzyskiwanych surowców przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów deponowanych na składowisku – taki jest cel rozbudowy sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

Zadanie pn. Dostawa i zabudowa separatorów sortujących na linii sortowniczej w ZUOK w Toruniu wraz z modernizacją sita bębnowego jest głównym zadaniem realizowanego przez MPO Sp. z o.o. w Toruniu projektu Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.

Przetarg na realizację tego zadania wygrała firma Sutco Polska Sp. z o.o. Zgodnie z umową przedmiot zamówienia wykonany zostanie w terminie do dnia 25.11.2019 r. Wartość umowy wynosi 9 mln 498 tys. zł netto.

- Nowoczesna, automatyczna i funkcjonalna linia technologiczna do rozsortowywania odpadów komunalnych znacząco zwiększy odzysk surowców wtórnych oraz zredukuje ilość odpadów deponowanych na składowisku – mówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. - Linia wyposażona będzie w separatory optyczne wydzielające tworzywa sztuczne, papier i tekturę oraz separator balistyczny rozdzielający folię od butelek PET i opakowań wielomateriałowych, czyli np. kartoników po napojach. Separatory będą uzupełnieniem dla funkcjonującej obecnie ręcznej segregacji odpadów komunalnych.

Planowana rozbudowa sortowni obejmuje w szczególności: modernizację kabin sortowniczych, montaż separatora optycznego tworzyw sztucznych, separatora optycznego papieru, separatora balistycznego, separatora odpadów nieżelaznych, montaż systemu podajników łączących poszczególne elementy linii oraz rozbudowę systemu sterowania. Tak zmodernizowana linia w oparciu o zaproponowane urządzenia będzie w stanie zarówno zwiększyć ilość przetwarzanych odpadów, jak i znacznie poprawić skuteczność sortowania (odzysku surowców wtórnych). Separatory optyczne pozwalają odzyskać nawet do 90% surowców zawartych w odpadach.

Projekt Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu obejmuje ponadto następujące zadania, które będą realizowane na przełomie lat 2019 / 2020:

  • dostawę i montaż zespołu wag,

Proces przyjęcia odpadów do ZUOK rozpoczyna się od ważenia i rejestracji odpadów w systemie komputerowym. W chwili obecnej czynności te wykonywane są na wagach zlokalizowanych na terenie B przy ul. Kociewskiej 37. Nowe wagi zamontowane zostaną w pasach drogowych przy wjeździe na teren A Zakładu. Przewiduje się instalację dwóch wag samochodowych.

  • dostawę i montaż myjni do kół i podwozi,

Obecnie składowisko wyposażone jest w brodzik dezynfekcyjny zlokalizowany w pasie drogowym na drodze wyjazdowej z Zakładu. Nowa instalacja usytuowana zostanie w granicach ogrodzenia ZUOK i umożliwi mycie kół i podwozi pojazdów opuszczających zarówno składowisko, jak i pozostałe obiekty zakładu, w szczególności obiekty kompostowni odpadów organicznych i odpadów zielonych oraz instalacji stabilizacji.

  • dostawę oprogramowania optymalizującego zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Toruniu,

Program usprawni zarządzanie ZUOK, ponieważ ułatwi rejestrację przyjęć, wydań i sprzedaży wszystkich frakcji odpadów.

  • dostawę ładowarki teleskopowej z osprzętem.
  • budowę i wyposażenie budynku obsługi wag.

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN