• 30 lipca 2021
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką
2020-06-04

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu dobiega końca.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu kończy realizację inwestycji  „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu”. Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 22.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”. Koszt całkowity projektu to 14 904 490,00 zł, w tym kwota dofinansowania to 8 240 240,00 zł. Projekt trwał od września 2018 roku do czerwca 2020 roku i obejmował 14 zadań. Najważniejsze z nich to: modernizacja linii sortowniczej, budowa zespołu wag wraz z budynkiem administracyjno socjalnym, dostawa i montaż myjni do kół i podwozi, dostawa ładowarki teleskopowej z osprzętem oraz kampania edukacyjna.

Modernizacja linii sortowniczej wpłynęła na zwiększenie stopnia automatyzacji procesu sortowania i wzrost skuteczności odzysku. Zamontowany został separator optyczny tworzyw sztucznych, separator optyczny papieru, separator balistyczny, separator metali nieżelaznych wraz z systemem podajników łączących poszczególne elementy linii. Dzięki temu główny cel projektu – racjonalizacja wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacja zagospodarowania odpadów został osiągnięty. Zmniejszyliśmy strumień odpadów przekazywanych na składowisko, a zwiększyliśmy ilość surowców przekazywanych do recyklingu, przy jednoczesnym podniesieniu jakości odzyskiwanych surowców. Projekt nie pozostaje bez wpływu na środowisko. Wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają drugie życie w takiej samej lub innej postaci, pozwalają oszczędzić zasoby przyrody i energię. Mniej odpadów deponowanych na składowisku, to czystsze środowisko. Realizacja projektu pozwoliła ograniczyć negatywny wpływ na zmiany klimatu m.in. poprzez ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W ramach projektu również została przeprowadzona kampania edukacyjna, której celem było propagowanie idei zapobiegania powstawaniu odpadów i zmniejszaniu ilości odpadów składowanych na składowiskach.

Integralną częścią zakładu jest zespół wag, gdzie rozpoczyna się proces przyjęcia odpadów. Budowa zespołu wag poza pełną kontrolą dostarczonych odpadów, umożliwiła bezpośrednie kierowanie pojazdów przywożących odpady w odpowiednią strefę rozładunku. Poprawa logistyki przekłada się na wzrost bezpieczeństwa ruchu na terenie zakładu.

Obecny brodzik dezynfekcyjny został zdemontowany i zastąpiony myjnią do kół i podwozi. Nowa przejazdowa myjnia natryskowa dedykowana jest dla pojazdów opuszczających składowisko, jak i pozostałe obiekty zakładu, zwłaszcza obiekty kompostowni odpadów organicznych i zielonych. To kolejny element troski o środowisko. Ponadto w ramach projektu zakupiona została ładowarka teleskopowa z osprzętem i dostarczone oprogramowanie optymalizujące zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi.

Zakończona inwestycja zwiększy moc przerobową zakładu zagospodarowania odpadów do 90 000 Mg/rok i obejmie systemem zagospodarowania odpadów 270 tys. osób.

 • Linia sortownicza
  Linia sortownicza
 • Ładowarka teleskopowa
  Ładowarka teleskopowa
 • Linia sortownicza
  Linia sortownicza
 • Obiekt wagowy
  Obiekt wagowy
 • Myjnia do kół i podwozi
  Myjnia do kół i podwozi
 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl
 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl
 • NIP 879-016-92-80
  REGON 870525973
  KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN