• 26 maja 2019
Menu
2017-11-16

Ważna funkcja dla prezesa

Prezes MPO Piotr Rozwadowski został wybrany na Przedstawiciela Regionalnego silnego branżowego gremium - Krajowej Izby Gospodarki Odpadami.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu Piotr Rozwadowski został poproszony o objęcie ważnej branżowej funkcji – Przedstawiciela Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w województwie kujawsko - pomorskim. Zarząd KIGO podjął uchwałę o wybraniu prezesa MPO na tę funkcję i wystąpił z pismem o wyrażenie zgody na wybór.

– Zgodziłem się objąć funkcję regionalnego przedstawiciela Izby, aby mieć realne możliwości umacniania pozycji samorządowych przedsiębiorstw gospodarki odpadami – mówi prezes Rozwadowski. -  Obecnie, w dobie ciągłych zmian prawnych, stanowisko osób zarządzających takimi firmami, jak nasze MPO, musi być słyszalne i brane pod uwagę. Reprezentujemy ważny sektor gospodarki, zatrudniamy tysiące osób i chcielibyśmy mieć wpływ na zmiany legislacyjne, które nas dotyczą.

Zadaniem prezesa MPO – przedstawiciela regionalnego KIGO – będzie propagowanie działań Izby wśród regionalnych firm związanych z gospodarką odpadami. KIGO inicjuje i prowadzi działania, których celem jest wypracowanie rozwiązań prawnych umożliwiających stabilny rozwój systemu gospodarki odpadami w Polsce. Izba zrzesza głównie spółki samorządowe i stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Metropolii Polskich. Obecnie do KIGO przynależy 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami.

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 13 618 000 PLN