• 14 grudnia 2018
Menu

Odpady wielkogabarytowe

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczmy: meble, wykładziny, dywany, wózki, wanny, miski, opakowania po sprzęcie rtv i agd, meble ogrodowe, skrzynki, donice, materace, kołdry, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
 
Do odpadów wielkogabarytowych nie należy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe.


Odpady wielkogabarytowe są odbierane:
- w zabudowie wielorodzinnej jeden raz w miesiącu wg ustalonego harmonogramu,
- w zabudowie jednorodzinnej jeden raz na 3 miesięce wg ustalonego harmonogramu.

pdfHarmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2018 - zabudowa jednorodzinna
pdfHarmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych 2018 - zabudowa wielorodzinna

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić minimum 5 dni wcześniej do Biura Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o w Toruniu, tel. 56 63 98 124 / 125, adres e-mail bok@mpo.torun.pl lub do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 83 02 / 04 / 30 / 41, adres e-mail:odpady@um.torun.pl

Uwaga: odpady wystawione w innych dniach, niż wskazane w harmonogramie nie zostaną odebrane.

Poza wyznaczonymi terminami odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach (np. odpady niebezpieczne), można nieodpłatnie dostarczyć bezpośrednio do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 35 lub przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a.

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 13 618 000 PLN