• 19 października 2019
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Menu

Punkty PSZOK

W Toruniu funkcjonują dwa Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-i):
 

 • przy ul. Kociewskiej 35, obok punktu wagowego, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych,
 • przy ul. Dwernickiego 15 - 15 a - w lewobrzeżnej części Torunia.

Godziny otwarcia punktów PSZOK:

 • od poniedziałku do piątku - w godz. 10.00 - 18.00
 • w soboty - w godz. 10.00 - 14.00

W PSZOK przyjmowane są odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych na terenie  Torunia, takie jak:
 

 • papier i tektura - np. gazety, książki, zeszyty, kartony, torby papierowe itp.
 • metale - np. puszki aluminiowe
 • tworzywa sztuczne - np. plastikowe butelki po napojach, torby foliowe, folia itp.
 • opakowania wielomateriałowe - np. opakowania po mleku, napojach, mrożonkach,
 • szkło - np. słoiki, butelki,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji - np. trawa, gałęzie,
 • odpady zielone - np. resztki żywności, obierki z warzyw i owoców,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe - np. kanapy, okna, wanny,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia - np. lakiery,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory, telewizory, komputery itp.
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe.

Wymienione odpady, poza odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, przyjmowane są bez limitu.

Odpady budowlane można dostarczyć do PSZOK w ilości do 1m3 na gospodarstwo domowe rocznie.

Odpady pochodzące z działalności gospodarczej nie będą przyjmowane.

Każdy dostarczający odpad powinien zgłosić się do obsługi PSZOK, aby pracownik spółki mógł zidentyfikować odpady i wskazać miejsca rozładunku.

Pracownicy PSZOK mogą zażądać dokumentu potwierdzającego zameldowanie/zamieszkanie (dowód osobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych) mieszkańca na terenie gminy Toruń.

W PSZOK-ach nie przyjmuje się takich odpadów, jak:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • materiały zawierające azbest,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla  których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej - wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych).

Zasady funkcjonowania PSZOK-ów określa regulamin:

pdfRegulamin PSZOK

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN