• 5 sierpnia 2020
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu

Składowisko odpadów

Składowisko ma powierzchnię 6,6 ha oraz pojemność 1 080 000 m3. Pozwoli to na około 13-letnią eksploatację składowiska. Dodatkowo MPO Sp. z o.o. w bezpośrednim sąsiedztwie wykonanej niecki składowiska posiada rezerwę terenu pod kolejną kwaterę, co po połączeniu obu niecek zabezpieczy potrzeby Torunia i gmin ościennych na kolejne ponad 30 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wykonana niecka posiada następujące zabezpieczenie:

  • uszczelnienie z materiałów iłowych
  • warstwa mineralna z piasku wraz z drenażem monitorującym
  • geowłóknina
  • folia PEHD o grubości 2,5 mm,
  • geowłóknina
  • warstwa mineralna z piasku drenażem zasadniczym

Odcieki ze składowiska, w celu zapewnienia ich właściwego stopnia oczyszczenia, kierowane są do instalacji odwróconej osmozy. Ponadto składowisko wyposażone jest w system odgazowania obejmujący 24 studnie odgazowujące oraz moduł przygotowania biogazu wraz z pochodnią gazu, z możliwością zamontowania w późniejszym czasie agregatu prądotwórczego.

Przyjęcie odpadów na składowisko

Zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 21) Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu informuje, iż udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie 1 Mg odpadów na składowisko w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 47-53 wynosi 4,79 zł.

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN