• 26 maja 2019
Menu

Realizacja inwestycji

  • 24 lipca 2007 – podpisanie Kontraktu na zadanie nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu”.  Pierwszy etap realizacji zadania obejmował wykonanie projektu oraz uzyskanie decyzji administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych;
  • 13 listopada 2008 – uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • 5 grudnia 2008 – rozpoczęcie robót budowlanych;
  • Czerwiec 2009 – zakończono zasadnicze prace budowlano- montażowe, Wykonawca kontynuował montaż i uruchamianie instalacji technologicznych;
  • 31 sierpnia 2009 – zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu Prób Końcowych;
  • 1 września 2009 – rozpoczęły się Próby Eksploatacyjne prowadzone przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy;

  • 9 listopada 2009 – strony Kontraktu podpisały Protokół odbioru końcowego i Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Przejęcia Zakładu na dzień 1 września 2009 r.;
  • 25 listopada 2009 – uroczyste otwarcie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych;    
  • 28 września 2010 roku – Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Wykonania Zakładu.  

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 13 618 000 PLN