• 2 lipca 2020
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu

O Centrum

Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid

 

powstało w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Głównym celem projektu jest zachowanie potencjału środowiskowego regionu poprzez aktywną edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, prowadzącą do podniesienia poziomu wiedzy przyrodniczej, kształtowania właściwych zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko oraz stworzenia atrakcyjnych warunków do edukacji ekologicznej.

W ramach przedsięwzięcia zaadaptowano SALĘ DYDAKTYCZNĄ w budynku sortowni ZUOK oraz utworzono ŚCIEŻKĘ EKOLOGICZNĄ na zrekultywowanym Miejskim Składowisku Odpadów.

 

Ścieżka ekologiczna przebiega na długości 2 km i składa się z 10 tablic edukacyjnych i 2 gier terenowych, a zawarte na nich informacje, schematy i zdjęcia pozwalają zrozumieć zasady i cele współczesnej gospodarki odpadami.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN