• 3 lipca 2020
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu

Wyposażenie

Sala dydaktyczna wyposażona jest w ciekawe pomoce (tablice poglądowe, filmy, gry) i nowoczesny sprzęt multimedialny (tablety, tablica multimedialna, telewizor projektory, ); służy zdobywaniu wiedzy oraz kształtowaniu proekologicznych postaw i zachowań w zakresie nowoczesnej gospodarki odpadami. Podczas prowadzonych tutaj różnych form edukacji ich uczestnicy poznają rodzaje i klasyfikację odpadów , metody ich zbiórki, odzysku i utylizacji, systemy pozyskiwania gazu składowiskowego i jego wykorzystania do produkcji energii, funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Zakładu Unieszkodliwiani Odpadów Komunalnych, Stacji Przeładunkowej Odpadów oraz Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy.

Realizowany program edukacji ekologicznej oparty jest na dwóch nowoczesnych metodach: nauczania przez działanie oraz pedagogice przeżyć.

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN