• 26 maja 2019
Menu
2017-12-22

Centrum EcoKid na finiszu

Jesienią ruszy centrum edukacji ekologicznej. MPO kończy realizować  projekt. Już dziś zapraszamy na „drzwi otwarte” centrum i ZUOK 19 września.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu kończy realizować projekt pn. Centrum Edukacji Ekologicznej MPO EcoKid. Rozstrzygnięte zostały najważniejsze przetargi. Trwa realizacja dostaw, powstaje ścieżka ekologiczna, wprowadzane są ostatnie poprawki do zamawianych gier i filmu.

Centrum edukacji ekologicznej MPO będzie się  znajdować na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej. Ta lokalizacja umożliwia bezpośrednią obserwację pracy zakładu i sposobów postępowania z odpadami. W ramach  projektu powstała sala do edukacji ekologicznej, która aktualnie wyposażana jest w pomoce dydaktyczne, sprzęt biurowy oraz w meble. W salce gotowe jest już malowidło, przy którym będzie można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Obecnie wprowadzane są również ostatnie poprawki do opracowanych na indywidualne zamówienie MPO trzech gier komputerowych, skierowanych do młodszych i starszych dzieci. Pierwszą z gier będzie można pobierać ze strony internetowej MPO. – Gra o sympatycznej nazwie „Segreguj odpady z szopem Sortkiem” polega na segregowaniu w wyznaczonym czasie różnych odpadów wykonanych ze szkła, plastiku, papieru, metalu oraz bioodpadów, zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującymi w Toruniu – mówi prezes spółki Piotr Rozwadowski. – Ta gra przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych, za których pośrednictwem chcemy zachęcać dorosłych do aktywnego i świadomego segregowania odpadów.

Druga gra to interaktywna kolorowanka, skierowana do najmłodszych dzieci. Ich zadaniem będzie kolorowanie pojemników zgodnie z toruńskim systemem segregowania odpadów. Trzecią grą są multimedialne 12- lub 24-elementowe puzzle, mające poszerzać wiedzę na temat funkcjonowania ZUOK. Z kolorowanek i puzzli będzie można korzystać, odwiedzając centrum. Będą one zainstalowane na tabletach kupowanych w ramach projektu.

- Obecnie finiszuje również montaż filmu z elementami trójwymiarowymi, prezentującego pracę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – wyjaśnia prezes Rozwadowski. – Zdecydowaliśmy się go zamówić, ponieważ ze względów bezpieczeństwa niemożliwe jest bezpośrednie przyglądanie się pracy zakładu. A zainteresowanie zwiedzaniem ZUOK jest wśród torunian naprawdę spore. Film ma więc być wirtualnym spacerem po zakładzie.

Gotowy jest już także projekt budowlany ścieżki edukacyjnej na zrekultywowane składowisko. Lada dzień ruszy montaż tablic oraz rozpoczną się prace porządkowe wzdłuż ścieżki. O ile pogoda pozwoli, goście, którzy przyjadą do Centrum, będą mogli wejść niemal na sam szczyt składowiska, z którego rozpościera się ciekawy widok m.in. na stację przeładunkową Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (tzw. spalarni) oraz na obecne składowisko.

- Ścieżka edukacyjna przebiega na długości 2 kilometrów i składa się z 10 tablic edukacyjnych i 2 gier terenowych mówi prezes Rozwadowski. - Zawarte na nich informacje, schematy i zdjęcia pozwalają zrozumieć zasady i cele współczesnej gospodarki odpadami.

Do spółki dostarczono już gadżety promujące centrum. Jest wśród nich 1200 zgniatarek do plastikowych butelek i puszek. Zgniatarki są bardzo praktyczne, ponieważ dzięki nim w worku czy pojemniku na odpady suche zmieści się więcej butelek PET. To oszczędność miejsca, a w konsekwencji  mniejsza ilość kursów śmieciarek i spalin

Zgniatarki oraz inne materiały promocyjne będziemy rozdawać podczas uroczystego otwarcia centrum EcoKid, które odbędzie się w sobotę 19 września. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013

 

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 13 618 000 PLN