• 26 maja 2019
Menu

Zabudowa wielorodzinna

Co to jest selektywna zbiórka odpadów?
Selektywna zbiórka odpadów  to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych  według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Jak prawidłowo segregować odpady w Toruniu?
W Toruniu system segregacji różni się  w zależności od rodzaju zabudowy.

W zabudowie wielorodzinnej obowiązuje pojemnikowy system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady suche, szkło, pozostałe odpady komunalne.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE - POJEMNIK ŻÓŁTY

Do żółtego pojemnika wrzucaj:

 • plastikowe butelki po napojach, szamponach płynach do mycia naczyń,
 • puszki aluminiowe po napojach,
 • torby foliowe,
 • plastikowe korki i nakrętki.

Do żółtego pojemnika nie wrzucaj:

 • zanieczyszczonych opakowań plastikowych,
 • opakowań po olejach silnikowych, lakierach, aerozolach,
 • styropianu.

PAPIER - POJEMNIK NIEBIESKI

Do niebieskiego pojemnika wrzucaj:

 • gazety, kolorowe magazyny, książki, zeszyty, ulotki,
 • foldery, katalogi i mapy,
 • kartony, tekturę, torby i worki papierowe,
 • opakowania kartonowe po mleku, mrożonkach, sokach.

Do niebieskiego pojemnika nie wrzucaj tłustego i zabrudzonego papieru.

Uwaga. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń dopuszcza również łączne zbieranie papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych jako odpadów suchych (§ 4. 2. uchwały nr 416/12 Rady Miasta Torunia z dnia 25 października 2012r.)

ODPADY SUCHE - POJEMNIK ŻÓŁTY

Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć je lub złóż.

Do żółtego pojemnika wrzucaj:

 • gazety, kolorowe magazyny, katalogi, książki, zeszyty, ulotki,
 • kartony, tekturę, torby i worki papierowe,
 • opakowania kartonowe po mleku, mrożonkach, sokach,
 • plastikowe butelki po napojach, szamponach, płynach do naczyń itp.,
 • puszki aluminiowe po napojach,
 • torby foliowe.

Do żółtego pojemnika nie wrzucaj:

 • tłustego i zabrudzonego papieru,
 • zanieczyszczonych opakowań plastikowych,
 • pieluch jednorazowych,
 • styropianu,
 • szkła.

SZKŁO - POJEMNIK BIAŁY

Do białego pojemnika wrzucaj szklane butelki i słoiki (białe i kolorowe).
Do białego pojemnika nie wrzucaj:

 • porcelany i fajansu,
 • szkła żaroodpornego,
 • korków i kapsli od butelek,
 • zakrętek od słoików,
 • zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych,
 • szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych,
 • szyb i luster.

BIOODPADY - POJEMNIK BRĄZOWY

Do brązowego pojemnika wrzucaj:

 • obierki z warzyw i owoców,
 • resztki żywności,
 • przeterminowaną żywność,
 • skorupki jaj,
 • stare pieczywo,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • łupiny, ziarna, pestki,
 • zwiędłe kwiaty i rośliny doniczkowe,
 • odpady z ogródków (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie).

Do brązowego pojemnika nie wrzucaj:

 • worków foliowych,
 • popiołu,
 • resztek mięsa, kości i innych odpadów odzwierzęcych,
 • odchodów,
 • ziemi,
 • środków ochrony roślin.

POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE - POJEMNIKI ZIELONE LUB OCYNKOWANE

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 13 618 000 PLN