• 26 maja 2019
Menu

Zespół Staromiejski

Co to jest selektywna zbiórka odpadów?
Selektywna zbiórka odpadów  to zbieranie odpadów (czyli surowców wtórnych) nadających się do odzysku, posegregowanych  według rodzaju materiału, z jakiego zostały wykonane.

Jak prawidłowo segregować odpady w Toruniu?
W Toruniu system segregacji różni się  w zależności od rodzaju zabudowy.

System selektywnej zbiorki odpadów na starówce obejmuje gromadzenie:

 • odpadów suchych w workach żółtych,
 • szkła w workach białych,
 • pozostałych odpadów komunalnych w pojemnikach zielonych,  ocynkowanych lub w czarnych workach.

Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie odbywa się w godz. 6.00 - 14.00 w następujący sposób:

 • środy: Kamienice usytuowane od ul. Podmurnej w kierunku placu Rapackiego oraz ul. Podmurna (kamienice pomiędzy ul. Szeroką a Mostową)
 • czwartki: Kamienice usytowane od ul. Podmurnej w kierunku Rynku Nowomiejskiego oraz ul. Podmurna (kamienice pomiędzy ul. Szeroką a placem Teatralnym)

Na terenie starówki funkcjonują również podziemne pojemniki na odpady. Znajdują się one w następujących lokalizacjach:

 • Rynek Nowomiejski
 • ul. Podmurna (na wysokości urzędu miasta)
 • ul. Kopernika (przy postoju taksówek)
 • ul. Małe Garbary (w pobliżu I Liceum Ogólnokształcącego)
 • ul. Wielkie Garbary (przed Bajem Pomorskim)
 • ul. Fosa Staromiejska
 • ul. Międzymurze
 • ul. Piernikarska / Baj Pomorski
 • ul. Podmurna / Szeroka

Każdy zestaw składa się z pojemnika na odpady zmieszane z zielonym oznaczeniem, pojemnika na odpady suche z żółtym oznaczeniem oraz pojemnika na szkło – oznaczenie białe. Podziemne pojemniki przeznaczone są dla posesji zamieszkałych.

ODPADY SUCHE – WOREK ŻÓŁTY, POJEMNIK PODZIEMNY Z ŻÓŁTYM OZNACZENIEM

W żółtym worku zbieramy odpady suche typu papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

Do żółtego worka wrzucaj:

 • gazety, kolorowe magazyny, katalogi, książki, zeszyty, ulotki,
 • kartony, tekturę, torby i worki papierowe,
 • opakowania kartonowe po mleku, mrożonkach, sokach,
 • plastikowe butelki po napojach, szamponach, płynach do mycia naczyń itp.,
 • puszki aluminiowe,
 • torby foliowe.

Do żółtego worka nie wrzucaj:

 • tłustego i zabrudzonego papieru,
 • pieluch jednorazowych, artykułów higienicznych,
 • styropianu, tapet,
 • szkła,
 • zanieczyszczonych opakowań,
 • tekstyliów,
 • opakowań po farbach, aerozoloach.

SZKŁO – WOREK BIAŁY, POJEMNIK PODZIEMNY Z BIAŁYM OZNACZENIEM

Do białego worka wrzucaj szklane butelki i słoiki (białe i kolorowe). Przed wrzuceniem opróżniej opakowanie z resztek.
Do białego worka nie wrzucaj:

 • porcelany i fajansu,
 • szkła żaroodpornego,
 • korków i kapsli od butelek,
 • zakrętek od słoików,
 • zużytych żarówek, lamp neonowych i halogenowych,
 • szklanych opakowań po lekach i produktach chemicznych,
 • szyb i luster.

POZOSTAŁE ODPADY KOMUNALNE - POJEMNIKI OCYNKOWANE, ZIELONE,
POJEMNIKI PODZIEMNE ZIELONYM OZNACZENIEM LUB CZARNE WORKI

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 13 618 000 PLN