• 29 stycznia 2020
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu

Odbiór elektroodpadów

Elektroodpady wyrzucone do śmietnika lub porzucone na ziemi bezpośrednio zanieczyszczają środowisko, stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

W Toruniu elektrośmieci oddawać można bezpłatnie w PSZOK-ach (więcej w zakładce Punkty PSZOK) oraz w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu przy przy ul. Grudziądzkiej 159.

Duże elektroodpady, takie jak np. pralki, lodówki, telewizory nieodpłatnie odbierane są przez MPO Sp. zo.o. bezpośrednio z mieszkań i domów torunian. Aby zamówić odbiór dużych elektroodpadów, należy skontaktować się z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA ElektroEko nr infolinii 2222 333 00 lub z Biurem Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, tel. 56 63 98 124 / 125, adres e-mail: bok@mpo.torun.pl

Bezpłatny odbiór dużych elektroodpadów odbywa się w ramach współpracy z Organizacją Odzysku ElektroEko. Toruń jest partnerem programu „Moje miasto bez elektrośmieci”, a operatorem systemu (czyli odbiorcą odpadów) jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. Informacje o programie dostępne są na stronie www.elektrosmieci.pl

 

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z decyzją Zarządu ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. o korekcie w programie „Moje miasto bez Elektrośmieci”, z dniem 16 grudnia 2019 r. zaprzestajemy realizacji bezpłatnych odbiorów domowych elektrośmieci.

Zamówienia na odbiory elektrośmieci będą przyjmowane do 12 grudnia 2019 r.

 

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN