• 29 stycznia 2020
  • logo BIP
  • logo Facebook
  • A+
  • A-
Menu
2018-03-28

24 762 godziny prac społecznie użytecznych w MPO

Ponad 24 700 godzin przepracowały w 2017 roku w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu osoby odpracowujące kary ograniczenia wolności.

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. jest jednym z podmiotów, w którym wykonywane są kary ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne. Osoby skierowane do spółki przez zespoły kuratorskiej służby sądowej najpierw przechodzą szkolenie z zakresu bhp, a następnie kierowane są do odpowiednich zadań. Ich praca każdego dnia jest kontrolowana.

- W 2017 roku osoby wykonujące prace społecznie użyteczne odpracowały w naszej firmie dokładnie 24 762 godziny karmówi prezes MPO Piotr Rozwadowski. - Osoby te sprzątają wraz z naszymi pracownikami starówkę, myją i odnawiają pojemniki na odpady, pomagają przy usuwaniu dzikich wysypisk, zbierają odpady przy składowisku oraz wykonują prace porządkowe na terenie firmy. Miesięcznie w naszej spółce kary odpracowuje około 100 osób.

MPO umożliwia odpracowywanie kar we wszystkie dni tygodnia, również w niedziele i święta. Dzięki temu skazani mogą łączyć własną pracę i obowiązki z pracami społecznie użytecznymi. - Ostatnio pracował z nami pewien Włoch, który, jak nam się wydaje, nawet zaprzyjaźnił się z pracownikami spółki. Był otwarty i przede wszystkim chętny do pracyocenia Jan Kwiatkowski, specjalista ds. prac społecznie użytecznych w MPO. – Będziemy go mile wspominać.

Pewną nową tendencją jest coraz większa ilość osób, które pracują za granicą, a muszą przyjechać do kraju, aby odrobić karę. Osobom tym odpowiada fakt, że w MPO mogą pracować we wszystkie dni tygodnia, aby jak najszybciej odrobić karę i wrócić do miejsca pracy i zamieszkania. – Wtedy nawet fakt delegowania ich do pomocy naszym pracownikom w tak ciężkiej pracy, jaką jest usuwanie dzikich wysypisk, nie zmniejsza ich chęci do jak najszybszego odrobienia zasądzonych godzin kary – podsumowuje prezes Rozwadowski.

MPO Sp. z o.o. w Toruniu
87-100 Toruń
ul. Grudziądzka 159

Biuro Obsługi Klienta
tel. 56 63 98 124 / 125
faks 56 63 09 130
bok@mpo.torun.pl
Sekretariat
tel. 56 63 98 119
faks 56 63 98 120
sekretariat@mpo.torun.pl

NIP 879-016-92-80
REGON 870525973
KRS 0000151221
Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN