Ukraina
 • 20 maja 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Toruń

Gminny system odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok zabudowa jednorodzinna

Harmonogram odbioru odpadów na 2024 rok zabudowa wielorodzinna

 

 

 

Gminny system odbioru

Od 1 lipca 2013 roku, w wyniku wejścia w życie tzw. „rewolucji śmieciowej”, obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zmiany zaszły w efekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kilka punktów charakteryzujących w skrócie system gminny powinien znać każdy, kto wytwarza odpady komunalne - a więc każdy mieszkaniec Torunia.

 • System odbioru obejmuje nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ich przypadku obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęła od mieszkańców Gmina Miasta Toruń.
 • Gmina wybiera firmy, które odbierają odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych - firmy te są wyłaniane w konkurencyjnym przetargu. Zagospodarowanie tych odpadów zostało z kolei powierzone spółce komunalnej – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.
 • Za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wszyscy mieszkańcy wnoszą opłatę na rzecz Gminy, która przeznacza dochody z tego tytułu na organizację systemu.
 • Stawki tej opłaty są wyznaczane przez Radę Miasta Torunia, na podstawie rachunku ekonomicznego zweryfikowanego przez wynik przetargu.

Więcej w serwisie www.odpady.torun.pl

 

 

 

MPO operatorem gminnego systemu

Operatorem toruńskiego systemu gospodarowania odpadami jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

Spółka wykonuje zadania własne gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku.

MPO Sp. z o.o. działa na rzecz miasta i regionu od ponad 200 lat – od 1778 roku. MPO jest spółką ze 100% udziałem Gminy Miasta Toruń, powstałą w styczniu 1992 r. na bazie majątku Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych. Specjalizuje się w kompleksowej gospodarce odpadami oraz oczyszczaniu ulic i placów zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Dzięki kompleksowemu charakterowi działalności jest liderem w branży na lokalnym rynku oraz cenionym w kraju i stawianym za wzór przedsiębiorstwem odbierającym i przetwarzającym odpady.

Więcej o nas w zakładce O firmie

Odbiór i transport odpadów od mieszkańców jest realizowany przez przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń, poprzez:

a) odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru oraz ich transport,

b) dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników i worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,

c) świadczenie usług związanych z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

d) prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 1 PSZOK w prawobrzeżnej części miasta oraz 1 PSZOK w lewobrzeżnej części miasta,

e) usuwanie nielegalnych składowisk odpadów, położonych na terenie będącym własnością Gminy Miasta Toruń,

f) zorganizowanie i prowadzenie punktu zajmującego się bieżącą obsługą mieszkańców w zakresie świadczonych przez Operatora usług (BOK),

g) prowadzenie różnych form działań edukacyjnych w zakresie świadczonych przez Operatora usług i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.4/5 na podstawie 2207 głosów