Ukjraina
 • 26 marca 2023
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Toruń

Gminny system odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok zabudowa jednorodzinna

Harmonogram odbioru odpadów na 2023 rok zabudowa wielorodzinna

Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok zabudowa jednorodzinna

Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok zabudowa wielorodzinna

 

Gminny system odbioru

Od 1 lipca 2013 roku, w wyniku wejścia w życie tzw. „rewolucji śmieciowej”, obowiązują nowe zasady odbioru odpadów komunalnych. Zmiany zaszły w efekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kilka punktów charakteryzujących w skrócie system gminny powinien znać każdy, kto wytwarza odpady komunalne - a więc każdy mieszkaniec Torunia.

 • System odbioru obejmuje nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W ich przypadku obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejęła od mieszkańców Gmina Miasta Toruń.
 • Gmina wybiera firmy, które odbierają odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych - firmy te są wyłaniane w konkurencyjnym przetargu. Zagospodarowanie tych odpadów zostało z kolei powierzone spółce komunalnej – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.
 • Za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wszyscy mieszkańcy wnoszą opłatę na rzecz Gminy, która przeznacza dochody z tego tytułu na organizację systemu.
 • Stawki tej opłaty są wyznaczane przez Radę Miasta Torunia, na podstawie rachunku ekonomicznego zweryfikowanego przez wynik przetargu.

Więcej w serwisie www.odpady.torun.pl

 

 

 

MPO operatorem gminnego systemu

Operatorem toruńskiego systemu gospodarowania odpadami jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.

Spółka wykonuje zadania własne gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku.

MPO Sp. z o.o. działa na rzecz miasta i regionu od ponad 200 lat – od 1778 roku. MPO jest spółką ze 100% udziałem Gminy Miasta Toruń, powstałą w styczniu 1992 r. na bazie majątku Przedsiębiorstwa Robót Sanitarno-Porządkowych. Specjalizuje się w kompleksowej gospodarce odpadami oraz oczyszczaniu ulic i placów zarówno w okresie letnim, jak i zimowym. Dzięki kompleksowemu charakterowi działalności jest liderem w branży na lokalnym rynku oraz cenionym w kraju i stawianym za wzór przedsiębiorstwem odbierającym i przetwarzającym odpady.

Więcej o nas w zakładce O firmie

Odbiór i transport odpadów od mieszkańców jest realizowany przez przedsiębiorstwo zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń, poprzez:

a) odbiór zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru oraz ich transport,

b) dostarczanie właścicielom nieruchomości pojemników i worków przeznaczonych do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów,

c) świadczenie usług związanych z utrzymaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

d) prowadzenie dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 1 PSZOK w prawobrzeżnej części miasta oraz 1 PSZOK w lewobrzeżnej części miasta,

e) usuwanie nielegalnych składowisk odpadów, położonych na terenie będącym własnością Gminy Miasta Toruń,

f) zorganizowanie i prowadzenie punktu zajmującego się bieżącą obsługą mieszkańców w zakresie świadczonych przez Operatora usług (BOK),

g) prowadzenie różnych form działań edukacyjnych w zakresie świadczonych przez Operatora usług i selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.4/5 na podstawie 1675 głosów