Ukraina
 • 20 czerwca 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Dostawa sprzętu dla ZUOK

 

Tytuł projektu:
Dostawa wyposażenia technologicznego dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 4 „Region przyjazny środowisku”
Działanie 4.2 „Gospodarka odpadami”

Realizator:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 7 190 320 zł
Kwota dofinansowania: 4 981 782 zł
Wkład własny: 2 208 538 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
26.09.2019 r.

Termin realizacji:
1.06.2020 r. – 31.12.2021 r.

Opis projektu:
Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miasta Toruń. Jego realizacja ma przyczynić się przede wszystkim do zwiększonego udziału odpadów zebranych selektywnie na terenie gminy.

W ramach projektu zostanie zakupione następujące wyposażenie technologiczne:

 1. Dwie ładowarki kołowe, które wykorzystywane będą do bieżących prac związanych z zagospodarowaniem odpadów w zakładzie, m.in.: podgarniania i załadunku odpadów do urządzeń na linii sortowniczej, transportu i załadunku odpadów do urządzeń na kompostowni oraz do obsługi rozdrabniacza i przesiewacza bębnowego.
 2.  Rozdrabniacz wolnoobrotowy, który posłuży do rozdrabniania odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych w celu ich dalszego przetwarzania.
 3.  Przesiewacz bębnowy, który będzie używany do przesiewania kompostu i stabilizatu. Nowe urządzenie pozwoli na szybsze i bardziej skuteczne odsianie poszczególnych frakcji odpadów.
 4. Kompaktor, który wykorzystywany będzie na składowisku odpadów do spychania i zagęszczania składowanych odpadów, jak również do wykonywania warstwy okrywowej oraz budowy wałów i skarp na składowisku.


W ramach projektu zaplanowano także działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zapoznanie uczestników z zasadami selektywnej zbiórki odpadów oraz funkcjonowaniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.

Na zakończenie realizacji projektu (przełom września i października 2021 roku) odbędzie się piknik ekologiczny na terenie Zakładu, podczas którego zostanie zaprezentowany m.in. sprzęt zakupiony w ramach projektu.

Dane kontaktowe realizatora:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
tel. 56 610 80 02
e-mail: sekretariat@mpo.torun.pl

 

 

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.3/5 na podstawie 2224 głosów