Ukraina
 • 20 maja 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Pierwszy etap rozbudowy ZUOK zakończony

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu zakończyło 1 etap rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Pierwszy etap rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, czyli modernizacja linii sortowniczej, został zakończony. Jej koszt to kwota 9,5 mln zł.

W najbliższych latach gminy będą musiały poradzić sobie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi poziomu odzysku i recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167). W 2020 roku wymagane jest osiągnięcie poziomu odzysku oraz kierowania do ponownego wykorzystania i recyklingu 50% masy papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła znajdujących się w odpadach komunalnych.

Sortownia odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych została uruchomiona w 2009 roku i opierała się na ręcznej segregacji odpadów prowadzonej przez pracowników na linii sortowniczej. Efektywność takiego rozwiązania technologicznego jest w świetle spełnienia obowiązujących wymagań prawnych niewystarczająca. Unowocześnienie linii sortowniczej poprzez wyposażenie jej w automatyczne urządzenia wspomagające pozwoli na zwiększenie ilości pozyskiwanych surowców. Dzięki tym usprawnieniom większa ilość odpadów będzie oddawana do recyklingu.

 

Nowa linia sortownicza przede wszystkim podnosi poziom efektywności sortowania odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny. Wyposażona jest w sito bębnowe, dwa separatory metali żelaznych i separator metali nieżelaznych, separatory optyczne, które są przeznaczone do sortowania tworzyw sztucznych i papieru oraz separator balistyczny przeznaczony do dalszego podziału tworzyw sztucznych na płaskie (np. folia) oraz przestrzenne (np. butelki PET). Separatory uzupełniają proces ręcznej segregacji odpadów komunalnych, czyli zwiększają ilość odpadów przekazywanych do ponownego wykorzystania. Automatyzacja procesu odzysku surowców zwiększa efektywność sortowania, to znaczy zainstalowane separatory, będą w stanie odzyskać co najmniej 80% surowców wtórnych zawartych w kierowanym do nich strumieniu odpadów.

 

Projekt Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu obejmuje ponadto następujące zadania, które będą realizowane w przyszłym roku:

- do końca stycznia 2020 r. będzie dostarczona ładowarka teleskopowa,

- do końca marca 2020 r. wybudowany zostanie budynek administracyjno-socjalny do obsługi wag oraz zainstalowane zostaną dwie nowe wagi samochodowe oraz myjnia do kół i podwozi.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 14 904 490 zł, a wysokość dofinansowania – 8 240 240 zł.

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.4/5 na podstawie 2207 głosów