Ukraina
 • 20 maja 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką
2024-04-04

Eko spotkanie przy altanie

W ostatnich latach ochrona środowiska staje się priorytetem dla lokalnych społeczności i władz miejskich. Jednym z kluczowych działań w tym obszarze jest promowanie zasad właściwej zbiórki odpadów „u źródła”. I choć wielu torunian świetnie radzi sobie z prowadzeniem segregacji, to jednak w zabudowie wielorodzinnej wciąż budzi ona wiele kontrowersji. Odpowiedzią na to jest inicjatywa edukacyjna "Eko Spotkanie przy altanie", która ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców bloków. Start już 4 kwietnia! 

Akcję prowadzi Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu (MPO), na zlecenie władz miasta. – Inicjatywa ta zakłada przeprowadzanie działań edukacyjnych na terenie zabudowy wielorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie wybranych miejsc gromadzenia odpadów. Zgodnie z założeniami, w tym roku MPO zorganizuje co najmniej 250 spotkań z mieszkańcami właśnie przy altanach śmietnikowych. Zaczynamy już 4 kwietnia – mówi Zbigniew Fiderewicz – Zastępca Prezydenta Miasta. - Istota tego działania nie sprowadza się jedynie do przekazywania informacji o segregacji odpadów, lecz również do budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. Poprzez aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej w proces edukacyjny, stawiamy sobie za cel promowanie proekologicznych postaw i zachowań w codziennym życiu.

 

Zaplanowane działania edukacyjne przy wiatach śmietnikowych mają z góry ustalony harmonogram (poniżej) i ramy każdego spotkania, jednak mogą przybierać różnorodne formy – w zależności od zapotrzebowania i zaangażowania danej grupy mieszkańców. Mogą to być zarówno krótkie prelekcje z rozdaniem materiałów edukacyjnych na temat właściwego postępowania z odpadami, ale również szerokie dyskusje i rozmowy, odpowiadające na wątpliwości torunian w tym zakresie. – Doświadczenia innych miejscowości pokazują, że niejednokrotnie takie sąsiedzkie spotkania zamieniają się w „czyn” – mieszkańcy organizują grupę, która razem działa na rzecz lokalnego otoczenia, choćby poprzez uprzątnięcie okolicy czy zrobienie nasadzeń wokół altany śmietnikowej – dodaje Zbigniew Fiderewicz. – Dzięki temu mieszkańcy mają okazję nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną na temat segregacji odpadów, ale także w praktyce zapoznać się z prawidłowymi metodami jej realizacji. Ponadto interaktywny charakter działań sprawia, że edukacja staje się atrakcyjna i przystępna dla różnych grup wiekowych i społecznych, integrując ze sobą sąsiadów.

 

W pierwszej kolejności okazję do rozmów bedą mieli mieszkańcy osiedla Na Skarpie. Harmonogram "Eko Spotkań przy altanie" na kwiecień:

eko_spotkanie.jpg

Kolejne tego typu inicjatywy odbędą się w następnych miesiącach, o czym torunianie będą na bieżąco informowani – zarówno poprzez stronę internetową www.odpady.torun.pl, jak i media społecznościowe MPO. Na miesiąc przed planowanym spotkaniem do zarządców nieruchomości wielolokalowych trafią również plakaty informujące o dokładnej dacie tego sąsiedzkiego wydarzenia.

Priorytetowe traktowanie działań edukacyjnych przez władze miasta to kluczowy czynnik sukcesu programu. Realizacja takich inicjatyw jest nie tylko wyrazem troski o środowisko, ale także inwestycją w lepszą przyszłość społeczności lokalnej. Dobrze wyedukowane społeczeństwo to społeczeństwo bardziej świadome, odpowiedzialne i aktywne, gotowe podejmować inne działania na rzecz Torunia.

Warto podkreślić, że akcja "Eko Spotkanie przy altanie" nie tylko spełnia wymogi związane z ochroną środowiska, ale także przyczynia się do budowy więzi społecznych w gminie. Poprzez wspólne zaangażowanie się w edukację ekologiczną mieszkańcy mają okazję bliższego kontaktu ze sobą i z lokalnymi liderami, co sprzyja budowaniu wspólnoty i wzmacnianiu poczucia wspólnej odpowiedzialności za otaczające nas środowisko.

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.4/5 na podstawie 2207 głosów