Ukraina
 • 22 lipca 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Projekt „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu”

Nr 2004/PL/16/C/PE/023

 

Głównym celem Projektu było stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Toruniu oraz w gminach Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka, spełniającego aktualne wymagania prawne obowiązujące w Polsce oraz wymagania zawarte w dyrektywach Wspólnoty Europejskiej.

 

Cel ten został zrealizowany między innymi poprzez rozwój i dostosowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów oraz budowę nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu.

 

Selektywna zbiórka odpadów

Jednym z zasadniczych celów Projektu było wdrożenie w szerokim zakresie systemu selektywnej zbiórki odpadów, który stanowi kompleksowe rozwiązanie dla miasta Torunia oraz gmin ościennych.

 

Nowy system został w pełni wdrożony w 2009 roku.

 

Zabudowa jednorodzinna

W całej zabudowie jednorodzinnej na terenie Torunia został wprowadzony nowy system selektywnego gromadzenia odpadów. Odpady od mieszkańców odbierane są według następującego schematu:

 

Mieszkańcom przekazano dodatkowe pojemniki do gromadzenia bioodpadów. Tak jak dotychczas odpady suche (surowcowe) są gromadzone w workach, a odpady pozostałe w pojemnikach do odpadów komunalnych.

Szkło białe i kolorowe zbierane jest w pojemnikach ogólnodostępnych.

 

Zabudowa wielorodzinna

Nowy system zakłada zbieranie odpadów organicznych w 35% zabudowy wielorodzinnej. Do boksów śmietnikowych zostały wstawione dodatkowe pojemniki na bioodpady.

Każdy mieszkaniec na obszarze objętym zbiórką ma możliwość zbierania odpadów organicznych.

W pozostałej części zabudowy wielorodzinnej system zbiórki odpadów nie uległ zmianie.

 

Gminy Lubicz, Obrowo, Wielka Nieszawka

 

Odpady surowcowe gromadzone są w pojemnikach rozstawionych w określonych punktach, tzw. „gniazdach”.

W Lubiczu funkcjonuje system workowy.

Nie jest przewidywane wprowadzenie zbierania odpadów organicznych.

 

Pilotaż

W celu przygotowania do wdrożenia docelowych systemów selektywnej zbiórki odpadów w okresie od 02.11.2007 do 31.10.2009 realizowany był pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów.

 

Obszar realizacji – Spółdzielnia Mieszkaniowa Rubinkowo, Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Lelewela i Kołłątaja, Spółdzielnia Mieszkaniowa Młodych Pracowników UMK.

Ilość gospodarstw domowych – 10 033

Uczestnicy pilotażu otrzymali nieodpłatnie 10-litrowe wiaderko kuchenne na odpady organiczne oraz co kwartał otrzymywali komplet worków do odpadów suchych.

Boksy śmietnikowe zostały wyposażone w pojemniki do gromadzenia odpadów organicznych oraz pozostałych odpadów komunalnych.

Całe wyposażenie wykorzystane w pilotażu zakupione zostało w ramach realizacji zadania nr 5.

 

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

 

W skład ZUOK wchodzą następujące obiekty:

 • Składowisko odpadów komunalnych – 6,6 ha, 1 080 000 m3 ;
 • Sortownia odpadów – wydajność 27 000 Mg/rok odpadów surowcowych, 57 000 Mg/rok odpadów zmieszanych;
 • Kompostownia odpadów organicznych – wydajność 5 000 Mg/rok;
 • Kompostownia odpadów zielonych – wydajność 3 000 Mg/rok;
 • Zakład demontażu i przetwarzania odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego);
 • Zakład przerobu odpadów budowlanych – wydajność 4 500 Mg/rok;
 • Magazyn odpadów niebezpiecznych – wydajność 190 Mg/rok;
 • Infrastruktura towarzysząca, w tym zaplecze socjalno-administracyjne, garaże, drogi i place manewrowe.

 

Edukacja ekologiczna

 

Projekt wdrożeniowo-edukacyjny realizowany był w oparciu o różne działania i inicjatywy, których celem było promowanie wiedzy o środowisku i jego ochronie, szczególnie obejmującej prawidłowe postępowanie z odpadami oraz kształtowanie proekologicznych postaw i zachowań.

Edukacją ekologiczną objęto dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich oraz gimnazjów (w tym specjalnych, terapeutycznych, społecznych), a także studentów szkół wyższych i dorosłych z Torunia, powiatu toruńskiego i województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Formy działań i inicjatyw:

 • Zajęcia,
 • Wykłady,
 • Wizyty studialne,
 • Imprezy edukacyjno-informacyjne,
 • Akcje,
 • Konkursy,
 • Seminaria.

 

Finansowanie

 

Projekt uzyskał dofinansowanie Funduszu Spójności w wysokości 71% kosztów kwalifikowanych określonych w Decyzji Komisji Europejskiej, tj. 10 837 440 Euro

 

Finansowanie
Wartość wg Decyzji KE
Wartość wg podpisanych kontraktów
Wydatki kwalifikowane 15 264 000,00 15 317 229,84

 

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.3/5 na podstawie 2244 głosów