Ukraina
 • 20 maja 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Jak segregować odpady

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów.

Żółty, niebieski, zielony, brązowy i szary – to kolory pojemników, do których należy wrzucać posegregowane odpady.

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

W zabudowie jednorodzinnej bezpośrednio na posesji prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady, pozostałe odpady komunalne. Tu mieszkańcy gromadzą posegregowane śmieci we właściwych workach:

- w żółtym worku - zbieramy odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

niebieskim worku - zbieramy odpady papieru i makulatury.

- w zielonym worku - zbieramy odpady szkła. Przed włożeniem do worka należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie.

- w brązowym pojemniku lub worku - zbieramy bioodpady oraz odpady zielone. Brązowe worki na odpady zielone zbierane oddzielnie można otrzymać w Biurze Obsługi Klienta MPO Sp. z o.o. oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

- w zielonym lub szarym pojemniku - zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. Obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym są stopniowo zastępowane pojemnikami w kolorze szarym.

Więcej informacji - http://odpady.torun.pl/strona/domy-jednorodzinne

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

W zabudowie wielorodzinnej obowiązuje pojemnikowy system selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady suche, szkło, pozostałe odpady komunalne.

Obecnie Gmina Miasta Toruń jest w okresie wdrażania nowego systemu segregacji odpadów, który jest jednolity dla całej Polski. Proces ten zakończy się w 2022 roku. Obecnie spotkać można kilka kombinacji pojemników w boksach śmietnikowych budynków wielorodzinnych.

- w żółtym pojemniku nazwanym „Metale i tworzywa sztuczne” - zbieramy zgodnie z nowym systemem odpady tworzyw sztucznych, metali oraz opakowania wielomateriałowe. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć lub złóż.

- w niebieskim pojemniku - zbieramy odpady papieru i makulatury. Jest to nowy rodzaj pojemnika, który sukcesywnie będzie pojawiał się w punktach zbierania dla osiedli wielorodzinnych.

- w żółtym pojemniku nazwanym „Odpady suche” - zbieramy odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowania wielomateriałowe, a także papier i makulaturę. Przed wrzuceniem odpadów opróżnij opakowanie z resztek, zgnieć je lub złóż. Te pojemniki będą jednak sukcesywnie zastępowane przez opisane powyżej osobne pojemniki na papier i metale z tworzywami sztucznymi. Najpóźniej do połowy 2022 roku zostaną całkowicie wycofane.

- w zielonym pojemniku - zbieramy odpady szkła. Przed włożeniem do worka należy opróżnić opakowania. Nie jest konieczne ich mycie. W części punktów wywozowych Torunia można spotkać jeszcze pojemniki do zbierania szkła w kolorze białym. Są one stopniowo wycofywane i zastąpią je pojemniki w kolorze zielonym.

- w brązowym pojemniku - zbieramy bioodpady oraz odpady zielone.

- w zielonym lub szarym pojemniku - zbieramy pozostałe odpady, których nie dało się oddzielić selektywnie według frakcji materiałowej. Obecnie używane pojemniki w kolorze zielonym oraz srebrnym (ocynkowane) - są stopniowo zastępowane pojemnikami w kolorze szarym.

Więcej informacji - http://odpady.torun.pl/strona/budynki-wielorodzinne

 

Nowym zasadom segregacji odpadów poświęcona jest strona internetowa: www.odpady.torun.pl

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.4/5 na podstawie 2207 głosów