Ukraina
 • 22 lipca 2024
 • logo BIP
 • logo Facebook
 • A+
 • A-
Baner górny ze smieciarką

Historia

Toruńskie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania należy do najstarszych przedsiębiorstw miejskich w Polsce.


W formach pozaorganizacyjnych funkcje oczyszczania zaczęły się rozwijać poczynając od XIII wieku, to jest od chwili założenia miasta. Średniowieczne miasta pozbawione kanalizacji i urządzeń sanitarnych były szczególnie podatne na rozprzestrzenianie się różnego rodzaju epidemii i zaraz. Niebezpieczeństwo to szybko zostało zauważone przez władze miejskie, które wzięły na swoje barki obowiązek dbania o czystość i stan sanitarny. Do utrzymania czystości przy swoich domach podobnie, jak to jest i obecnie byli zobowiązani właściciele. Sprawy czystości posesji regulowane były zarządzeniami władz miejskich. Jedno z najstarszych, zachowanych w archiwaliach toruńskich zarządzeń, pochodzi z 1659 r. i brzmi następująco:

 

"Posłuchaycie Panowie mieszczanie y Obywatelie Miasta tego, zwierzchność Wasza oznaymie y oraz surowa nakazuie wam poniewasz wielka tego potrzeba iest aby gnoy y wszelkie plugastwo, które wszęszie po ulicach kupami liezy, iako nayprędzej wywiezione beło, aby ztymi kazdy gnoy y smieci, ktore przed domami, staniami, wiazdami, spichrzami lezą, wcześnie przed następuiącemy Swiętami za Swiętoduszą bramę nad Wiśle wywiesc kazal, pod wielką y nieprzepuszczoną karą, ktora naprzeciwko nieposlusznym surowo wykonana będzie."

 

 

Przedstawiony powyżej porządek oczyszczania miasta ostatecznie ukształtował się w 1778 roku, a ustanowiona w tym czasie organizacja służb oczyszczania przetrwała w zasadzie bez większych zmian do

I połowy XIX wieku. Szybki rozwój przestrzenny miasta i wzrost liczby mieszkańców spowodował, że w II połowie XIX wieku podstawowymi instytucjami odpowiedzialnymi za czystość Torunia były: Zakład Oczyszczania Ulic i Zakład Wywozowy, przekształcone w 1911 roku w Zarząd Czyszczenia Ulic. W styczniu 1920 r. nowa administracja utrzymała w mocy przepisy mówiące o odpowiedzialności władz miejskich za sprawy czystości. Z obowiązku tego Magistrat wywiązywał się przy pomocy Zakładu Oczyszczania Miasta, będącego przedsiębiorstwem miejskim. Organizacyjnie przedsiębiorstwo to dzieliło się na dwie komórki: Zakład Oczyszczania Miasta i Zakład Wywozu Śmieci Domowych.

 

Dnia 2 lutego 1951 r. Zarządzeniem Prezydium MRN w Toruniu Zakład uzyskał statut przedsiębiorstwa - powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu. Na przestrzeni lat następnych, a zwłaszcza od 1963 r. nastąpił znaczny jego rozwój. Od 1976 roku Zakład Oczyszczania wchodził w skład Wojewódzkiego Zjednoczenia Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast od 1979 r. w skład rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Przedsiębiorstwo w dalszym ciągu doskonaliło się i rozwijało swój potencjał usługowy zmierzając do coraz pełniejszego zaspokajania stale wzrastających potrzeb w zakresie estetyzacji i czystości miasta.

 

W 1981 r. z Zakład Oczyszczania wyodrębnił się z Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Zakładowi nadano nazwę Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno - Porządkowych.
Ostatnie przekształcenie Zakładu nastąpiło w 1991 r., kiedy to powołano do życia Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu. W takiej formie zakład działa do dziś.

 

 

 

W styczniu 2008 roku MPO Sp. z o.o. uruchomiło nową usługę pochówku zwłok zwierząt. Od tej pory mieszkańcy Torunia mogą pochować domowe zwierzaki na cmentarzu dla zwierząt, którego nazwę „Tęczowy las” przyjęto po zasięgnięciu opinii mieszkańców w formie zorganizowania konkursu.

 

 

Kolejnym ważnym etapem w historii Spółki było wybudowanie w 2009 roku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych zrealizowanego w ramach Projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” i współfinansowanego przez Unię Europejską. Ta największa inwestycja w historii Spółki umożliwiła spełnienie europejskich standardów w zakresie gospodarki odpadami.

 • MPO Sp. z o.o. w Toruniu
  87-100 Toruń
  ul. Grudziądzka 159

 • Biuro Obsługi Klienta
  tel. 56 63 98 124 / 125
  faks 56 63 09 130
  bok@mpo.torun.pl

 • Sekretariat
  tel. 56 63 98 119
  faks 56 63 98 120
  sekretariat@mpo.torun.pl

 • Zakład Unieszkodliwiania
  Odpadów Komunalnych
  ul. Kociewska 37/53
  tel./fax 56 62 16 286

 • NIP 879-016-92-80; KRS 0000151221
  Kapitał zakładowy 14 491 000 PLN
  BDO: 00000 9734

 

 

Oceń naszą stronę
4.3/5 na podstawie 2244 głosów